Uthyrning

Vi tillhandahåller i mån av resurser dräneringspumpar av olika storlek vid behov. Vi har även beredskapslock till de flesta på marknaden förekommande cikulationspumpar.