Kvalitet och miljö

Arbetsmiljöpolicy

Att skapa och upprätthålla en god och säker arbetsmiljö är en vital och strategisk fråga för Ahlström & Persson AB (A&P).

Miljöpolicy

Ahlström & Persson AB skall i alla avseenden bedriva sin verksamhet så att minsta möjliga negativa påverkan på miljön uppstår.

Kvalitetspolicy

För oss på A&P AB är kvalitetsfrågor en viktig del av vår verksamhet- för våra kunders skull, för oss själva och för vår gemensamma nytta.