Utbyte drivsidor

För de fall som kräver kontinuerlig drift så tillhandahåller vi ett utbytessystem på ett antal drivsidor, företrädesvis VM-pumpar.

Det går till så att kunden erhåller en utbytedrivsida som monteras på plats och vi tar hand om den trasiga pumpen i vår serviceverkstad som efter reperation hamnar på vår hylla. Detta gör att kunden slipper längre driftavbrott. Kunden slipper också onödiga kostnader på dubbla resor och arbetskostnad.