Service& serviceavtal

Vi servar pumpar av alla fabrikat. Vi är auktoriserade för de flesta stora fabrikaten. Vi utför service både ute hos kund och i vår serviceverkstad.

I vår verkstad håller vi isär renvatten och avloppspumpar, allt för att öka kundens säkerhet och minska risken för bakteriespridning. Vår verkstad är välutrustad med specialverktyg, maskiner och lyftutrustning. Detta för att utföra säkra och fackmannamässiga reparationer på alla sorters pumpar.

För service och reparationer hos kund har vi utrustade servicebilar för att utföra våra arbeten.

Serviceavtal

För de kunder som vill minimera driftstörningar så rekommenderar vi att teckna ett serviceavtal med oss. Vi gör kundanpassande serviceavtal enligt önskemål. Vi följer dock NU 06 för att få en överskådlighet och likformighet i alla avtal.

I serviceavtalet kan vi även erbjuda slamsugning och renspolning av pumpstationerna. Detta har blivit populärt eftersom det oftast är fett, sand/grus eller trasor som havererar pumparna. Vill du veta mer om serviceavtal så kontakta oss gärna.