Oljeavskiljare

Oljeavskiljare för t.ex. tvättplattor i garage finns i olika utföranden och storlekar, vi utför hela entreprenaden med bilning, montage och återställning av ytor. Larm inkopplas alltid och godkännande från miljöförvaltningen ombesörjes efter tryckprovning, Serviceavtal och besiktning som krävs av kommunen ombesörjes också.