Avloppspumpar

Allt från mindre pumpar till enfamiljsfastigheter till större installationer för t.ex. bostadsrättsföreningar, samfälligheter, jordbruk och industrier. Vi arbetar i dag mycket med service avtal för förebyggande underhåll för att minimera driftstörningar i våra kunders anläggningar.

LPS pump

SEV 80 Grundfors

Dränkbar avloppspump Sulzer

Xylem

Xylem

Xylem